Rortunet Senter

telefon-icontelefon: 957 87 907
adresse-iconBRYGGEGT 7, 0250 OSLO
cash-icon

23.000

M² HANDEL
cart-icon

19.990

M² BOLIG
cart-icon

17.660

M² PARKERING
01_Rortunet_Illustrasjon_Torg_og_inngangsparti-1

Utvidelsen


Rortunet er et veletablert handelssted gjennom mange år. Med sin gode beliggenhet i Slemmestad, sine to dagligvarebutikker, Vinmonopol samt variert butikkmiks har senteret over 50% av all detaljhandel i kommunen. Senteret ligger inntil Slemmestadveien med svært god eksponering ut mot passerende trafikk. Veistrekningen har en ÅDT på ca. 14 000 biler. Røyken kommune opplever at kommunens innbyggere i stor grad foretar detaljhandelsinnkjøp utenfor kommunens grenser. Handelslekkasjen utgjorde ca. 600 mill. ekskl. mva i 2012. Det er derfor et behov for å utvide detaljhandelstilbudet i kommunen for å redusere dagens handelslekkasje.

Rortunet har posisjonen som møtestedet i Røyken kommune og markedsområdet er innbyggerne i Røyken og deler av Hurum og Asker kommune. I følge SSB forventes det i Røyken en befolkningsøkning på 16% i perioden 2016-2026. Til sammenligning er prognosen for Buskerud 12%, Akershus 13% og hele landet 10% i samme periode.
Morgendagens kjøpesenter

Det planlegges en dobling av dagens salgsarealer, 650 parkeringsplasser under tak og ca. 220 nye leiligheter. Senteret vil få et bredt tilbud innen klær og sko med de største nasjonale kjedene til stede, sammen med gode lokale drivere. I tillegg vil vi satse ekstra på et variert serveringstilbud med hyggelige caféer og restauranter. Målet er at senteret skal være den foretrukne møteplass for markedsområdets innbyggere. Dette skal vi oppnå ved å tilby de riktige lokale tilpasninger som markedsområdets innbyggere krever.

Les mer om prospeketet her:
https://issuu.com/saltoeiendom/docs/prospekt_rortunet_._

 
Rortunet_Illustrasjon_oversiktsbilde_Rortunet_og_Slemmestad