unsplash_h0nYotrMIPU

Scalas historie

scroll ned

Scala Eiendom (tidligere Scala Retail Property) ble etablert i 2010. Selskapets grundere var Roy Kristiansen, Per Christian Kjellgren, Leif Ivar Giske og Jørn Wollebæk. Alle med betydelig erfaring fra norsk eiendom og selskap som Sektor, Steen & Strøm, Olav Thon Gruppen og Linstow.

I perioden 2010-2012 fungerte selskapet som et forvaltningsselskap og tilbyder av rådgivertjenester inn mot eiermiljøer av handelseiendom. Selskapet ønsket å knytte til seg miljøer med kapital/eiendom som etterspurte spesialisert kompetanse på utvikling av handelseiendom generelt og kjøpesentre spesielt. Selskapet hadde, med bistand fra Union, dialog med flere egenkapitalmiljøer, blant annet i London, men endte etter hvert med norske partnere i form av Norgesgruppen og Fredriksborg. Wollebæk var i etableringsfasen daglig leder mens Giske var styreleder.

24. januar 2012 kom de nye partnerne inn på eiersiden, samtidig som forvaltningen ble videreført av gründernes eget selskap Scala Partners, regulert gjennom en forvaltningsavtale. Tista Senter i Halden ble selskapets første eiendom og ny styreformann var Bjørn Hartz fra Fredriksborg.

Januar 2012 regnes som starten på dagens Scala Eiendom. Selskapet flyttet samtidig fra Inkognitogaten til nye lokaler i Rådhusgata og både Magnus Fredriksen og Stian Tørres ble ansatt i selskapets administrasjon.

Selskapet vokste i årene 2012 til 2015 gjennom oppkjøp av flere eiendommer.
Laksevåg og Gullgruven i Bergen ble viktige prosjekter for selskapet, Maxi i Sandnes og Bøsenteret i Telemark kom også til porteføljen. Gjennom en lengre dialog ble det etter hvert klart at Scala i 2015 kjøpte eiendommene Rykkinn Senter, Grorud Senter, Fagernes Senter og Tangen Senter fra Norgesgruppen. Denne transaksjonen ga selskapet totalt 9 eiendommer og gjorde at Scala doblet seg i størrelse.

Omtrent samtidig gikk Morten Fredriksen fra Fredriksborg inn som konstituert daglig leder mens stillingen ble utlyst. Scala hadde allerede i 2014 meislet ut en offensiv strategi for vekst og utvikling i det norske kjøpesentermarkedet, og ved inngangen til 2016 ble denne videre akselerert gjennom flere hendelser:

– Ansettelse av ny administrerende direktør Hans Jørgen Mørland fra industriselskapet Kongsberg Automotive ASA
– Oppkjøpet av Skedsmo Senter fra Ica Norge
– Avslutning av forvaltningsavtalen med Scala Partners og overgang til en modell der selskapets administrasjon ble ansatt i eiendomsselskapet og en fullt integrert verdikjede ble etablert.

I 2016 etablerte selskapets nye ledelse en ny vekststrategi der målsetningen var å vokse til det som ble oppfattet som «kritisk størrelse» for å kunne ta ut synergier på både inntekts- og kostnadssiden. I 2017 startet selskapet samtaler med Schage Eiendom om en sammenslåing av Salto Eiendom og Scala Retail Property, og 1. juli 2018 ble selskapene offisielt fusjonert under det nye navnet Scala Eiendom AS. Inn på eiersiden kom Schage Eiendom og ny styreleder ble Morten Nordheim fra Norgesgruppen.

Per 2022 har Scala Eiendom 24 eiendommer, om lag 26 ansatte i forvaltnings- og administrative funksjoner og om lag 50 ansatte i senter- og driftsfunksjoner. Selskapet har hovedkontor på Aker Brygge i Oslo.