243_Scala_Senterbilder_Main-banner_1920x800px

Bærekraft

scroll ned

Visjon

God stedsutvikling er bra for miljøet.

Scala utvikler gode sentre til å bli gode steder. Steder der mennesker kan leve, jobbe og handle lokalt. Scala Eiendom skal utvikle og drifte steder og sentre på en måte som gjør at miljøpåvirkningen fra vår virksomhet blir mindre år for år.

Våre overordnede mål

Scala Eiendom er karbonnøytral i 2035

LightbulbFilament

Energibruk

Redusere energibruken pr m2 med 20 % innen 2030 (fra 2019 nivå)

Truck

Transport

Scala skal tilby lett tilgjengelig parkering - tilrettelagt for elektriske kjøretøy og sykler med lademuligheter.

Recycle

Gjenbruk, forbruk og avfall

Alle sentrene skal oppnå en sorteringsgrad på 75% og sortere på minst 20 fraksjoner innen 2025.

DropHalf

Bærekraftige materialer

Scala Eiendom er karbonnøytral i 2035, og materialbruk skal bygge opp under dette målet.

HMS

HMS og Interkontroll

Vi og våre leietakere benytter moderne elektronisk FDV system for forvaltning av selskapets HMS/internkontroll.

Målstyring-04

Målstyring

Alle sentre skal være BREEAM In-Use sertifisert innen 2025.

Energibruk

Langsiktig mål:

Redusere energibruken pr m2 med 20 % innen 2030 (fra 2019 nivå).

Alle sentrene skal bruke 100 % grønn elektrisk energi fra 2022 (opprinnelsesgaranti på fellesanlegg).

2 % av leieinntektene vil bli brukt til verdiøkende energiinvesteringer fra 2022 (målt over en treårsperiode).

Energibruk pr. m2 utvikling

Strategisk plan:

Solcellepanel installeres på alle tak i nybygg, og vurderes installert på etablerte bygg i forbindelse med rehabilitering av tak og i tilbygg/rehab-prosjekter.

Alle eiendommer har mål for energisparing og energiøkonomisering, samt budsjett for nødvendige tiltak.

Alle eiendommer skal ha en hensiktsmessig målerstruktur og et system for energioppfølging.

For nybygg skal det i tillegg til normert energibruk utarbeides energiberegning basert på lokalt klima og reelle brukerlaster og driftstider. Ut fra disse skal det settes mål for nybyggets energibehov.