Omoss1-1

Om Scala Eiendom

Scala utvikler moderne handlesentre hvor folk effektivt løser sine daglige ærender. Vi tar langsiktig eierskap i eiendommer som er i tråd med vår strategi.
Vi tilfører verdi gjennom å være gode på å forstå hver enkelt eiendoms potensial, se og ta utviklingsmulighetene som ligger i eiendommen og tilpasse tilbudet til hvert enkelt lokalmarked.
 
Scala Eiendom AS er et norsk industrielt kjøpesenterselskap med 22 kjøpesentre fra Sortland i nord til Grimstad i sør hvorav 17 er helheide, 4 deleide og 1 er eid av andre ( Rortunet, Schage Eiendom ). Butikkomsetningen i kjøpesentrene i Scala Eiendom passerte 12.5mrd kr i 2021 og har over 30 millioner besøk årlig. 

Scala Eiendom eies av Norgesgruppen Eiendom, Fredriksborg Eiendom og Schage Eiendom.
 

Lokale, tilgjengelige og moderne

Uavhengig av om eiendommen ligger i en by, bygd eller bydel skal våre sentre:
  • Være store nok til å ta nr. 1 posisjon for ukentlig handel i sine markedsområder
  • Fremstå moderne i fellesarealer, tilbudsmiks og kundekommunikasjon
  • Tilby enkel og moderne parkering
  • Være forankret lokalt og representeres av ansatte som er tett på lokalmarkedet
  • Ha en sterk servicekultur

 
Omoss4