Omoss1-1

Om Scala Eiendom

Scala utvikler moderne handlesentre hvor folk effektivt løser sine daglige ærender. Vi tar langsiktig eierskap i eiendommer som er i tråd med vår strategi.
Vi tilfører verdi gjennom å være gode på å forstå hver enkelt eiendoms potensial, se og ta utviklingsmulighetene som ligger i eiendommen og tilpasse tilbudet til hvert enkelt lokalmarked.
 
Scala Eiendom AS eier og forvalter 20 kjøpesenter pr i dag fra Sortland i nord til Grimstad i sør, med en omsetning på 8,5 mrd NOK. Våre kjøpesentre har 26,5 mill. besøkende gjennom året (2019-tall) og er det foretrukne kjøpesenteret i sitt område.

Lokale, tilgjengelige og moderne

Uavhengig av om eiendommen ligger i en by, bygd eller bydel skal våre sentre:
  • Være store nok til å ta nr. 1 posisjon for ukentlig handel i sine markedsområder
  • Fremstå moderne i fellesarealer, tilbudsmiks og kundekommunikasjon
  • Tilby enkel og moderne parkering
  • Være forankret lokalt og representeres av ansatte som er tett på lokalmarkedet
  • Ha en sterk servicekultur

 
Omoss4