243_Scala_Senterbilder_Main-banner_1920x800px_ Verstetorvet_2

Værstetorvet

Nøkkeltall

Areal
30 000
m² areal
Shop
70
Butikker
Car
570
P-plasser

Ankerleietakere

Om senteret

Værstetorvet er et gatebasert, moderne handlesenter med et variert utbud av det du trenger i hverdagen. Senteret vil romme om lag 65-70 butikker og serveringssteder og 10-12 ute på torvet som i sum skal fremstå som et samlet handelsområdet.

Med Værstetorvet får vi endelig et moderne handlesenter i Fredrikstad som tar handelen tilbake til byen! Værstetorvet legger vekt på ukeshandel, dagligvarer og moderne serveringssteder. Vårt mål er å tiltrekke moderne butikkonsepter som supplerer handelstilbudet i Fredrikstad sentrum og ikke minst tilfører nye spennende konsepter.

En integrert del av Fredrikstad sentrum

Værstetorvet bidrar også til at Værste-området blir en integrert del av Fredrikstad sentrum. Det er kort gangvei fra Stortorvet på den andre siden av elven. Fra Gangbroa vil det strekke seg en flott gågate med butikker helt frem til det nye torvet foran senterets inngangsparti, som fyller byen med handel, mennesker og liv.

Senteret vil også være lett tilgjengelig med sykkel og bil. Det kommer rikelig med sykkelparkeringer og rundt 570 p-plasser fordelt på parkeringshus og gateplan. Værstetorvet vil romme ca. 30.000 m2 med handelsvirksomhet. Rundt 60 % av arealet er allerede leid ut, med flere store aktører som leietakere. Målsetningen er at prosjektet skal være ferdigstilt mot sutten av 2024.

Fredrikstadbaserte Værste AS utvikler Værstetorvet og Byhaven i samarbeid med oss i Scala Eiendom, som vil drifte Værstetorvet. Vårt mål er å tiltrekke moderne butikkonsepter som supplerer det eksisterende tilbudet i Fredrikstad sentrum.

 

Oddbjørn Oland

Leder utleie