Ønsker du å leie lokale hos oss?
Ta kontakt med en av våre ansatte i Eiendomsavdelingen

Magnus Fredriksen
Leder eiendom og forvaltning
Matz Christian Ruud
Eiendomssjef
Nicolai Kiilerich-Hansen
Eiendomssjef
Oddbjørn Oland
Eiendomssjef
Roy Hansen
Eiendomssjef
Mathias Svoren
Eiendomssjef
Herman Lyngved Hauge
Eiendomssjef
Kristian B. Johansen
Eiendomssjef