AMB_skedmo%20senter_Aerial%20(3)

Skedsmo Senter

adresse-iconFuruveien 1 Skedsmokorset
Eiendomssjef 
Oddbjørn Oland
areal-icon

21.000

M² AREAL
cash-icon

476

OMSETNING I MNOK
cart-icon

30

BUTIKKER
cart-icon

300

P-PLASSER
cart-icon

1.5

BESØKENDE I MILL.
AMB_skedmo%20senter_Aerial%20(3)

Skedsmo Senter ligger på Skedsmokorset utenfor Oslo plassert rett ved E6 - en av Norges mest trafikerte veistrekninger med 64 000 daglige passeringer.
​Plassert mellom Oslo Sentrum og Gardermoen i et område med sterk befolkningsvekst. Skedsmo kommune er topp 10 vekstkommune i Norge.


​Scala Kjøpte Skedsmo Senter av Ica eiendom i februar 2016.

Dagens senter inneholder handel på ca 12 000 kvm, kontor 3100kvm og et samfunnshus på ca 1800kvm fordelt over tre plan.
​Senteret har 360 parkeringsplasser. Ny regulering i 2015 tillater 3600kvm nye handelsarealer.

Hovedgrep for Nye Skedsmo Senter


Revitalisere Skedsmo Senter gjennom å utvikle et moderne senter for daglighandel og nærhandel på Skedsmo - med gode
butikkonsepter og et bredt tilbud av helse- og samfunnstjenester som appellerer til og vil fungere som samlingspunkt for den
voksende befolkningen i Skedsmoområdet

Øke handelsarealet på hovedplanet og tiltrekke seg nye populære daglighandelsaktører og retailkonsepter
Etablere gode handelsarealer i underetasjen
Skape moderne og åpne fellesareal og etablere utendørs torg og uteoppholdsareal
Bedre kommersielt uttrykk og profil (fasader etc.)
Bedre arealbalanse handel/kontor/samfunnshus
Bedre parkeringssituasjon med parkering under tak og bedre trafikkavvikling på tomten
Ta kontakt med eiendomssjef Oddbjørn Oland dersom du ønsker mer informasjon rundt Nye Skedsmo Senter og etableringsmuligheter.
AMB_skedmo%20senter_Aerial%20(3)