243_Scala_Senterbilder_Main-banner_1920x800px37

Kuben Senter

scroll ned

Nøkkeltall

Areal
44 000
m² areal
CurrencyCircleDollar
801 m
Omsetning
Shop
63
Butikker
Car
380
P-plasser
People
2.1 m
Besøkende

Ankerleietakere

Om senteret

KUBEN Hønefoss er et topp moderne bysenter med store og lyse fellesarealer. Høsten 2021 ble også verdens første fullintegrerte digitale markedsplass for kjøpesentre er lansert på KUBEN Senter, KUBEN Shop.

Senteret er det klart største i sitt markedsområde og er en integrert og naturlig del av Hønefoss sentrum. Senteret har eget parkeringshus med 380 parkeringsplasser med to timers gratis parkering og ligger sentralt plassert i tilknytning til byens gågater og kollektivtilbud. KUBEN er et naturlig knutepunkt og sosial møteplass som trekker kunder fra et stort omland, bl.a. Hadeland og Hallingdal.

Butikkmiksen på senteret består av kjente kjedenavn med sterke merkevarer og lokale aktører, blant annet Rituals, H&M, Apotek1, Clas Ohlson, Enzo, Vita og Li-Ma for å nevne noen. Av dagligvarer og spisesteder finner kundene aktører som Meny, Vinmonopolet, Burger King og Kanel. KUBEN huser i dag rett over 60 butikker med 2 millioner antall besøkende per år. Det er også satt i gang prosjekt med egen avdeling for helse på KUBEN i løpet av 2021. Området som er satt av er i 2. etg med inngang fra St. Olavsgate og med fellesarealer sammen med senteret for øvrig.

Lanseringen av KUBEN Shop har gjort at senteret har åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Løsningen er utviklet av Placewise i samarbeid med Scala Eiendom, og markerer starten på en ny æra for kjøpesentre, der sentrene også blir digitale markedsplasser. Så langt er 15 butikker med i løsningen, og det jobbes med å integrere flere butikker. Målsetningen er at alle senterets butikker skal med, og dermed at Kubens kunder vil kunne ha «tilgang» til sitt senter 24 timer i døgnet, også når de ikke har anledning til å fysisk være til stede, men har et ønske om eller tid til å handle. Piloten er i oppstartsfase og knytter sammen den fysiske og digitale handleopplevelsen.

Ringerike kommune ligger sentralt i østlandsområdet ca. 50 km nordvest for Oslo, og er en av de største bykommunene i landet

Det sies at Ringerike er som et stykke Norge i miniatyr med en mangfoldig topografi, og består av koller og åser dekket av store skogstrekninger. Ringerike er Buskeruds største jord- og skogbrukskommune. De viktigste industrigrenene har tradisjonelt vært treforedling, betongproduksjon, mekaniske verksteder og produksjon av kart og geodata (Kartverket).

Hønefoss fungerer som kommunesentrum og er et viktig trafikknutepunkt på Østlandet for buss, tog og bil. Her møtes Europavei 16, Rv35, Bergensbanen, Randsfjordbanen og Roa- Hønefosslinjen. Ny jernbane direkte fra Sandvika til Hønefoss samt ny E16 er under planlegging.