fb%20icon%20blue-01
in-icon

Styret i Scala Eiendom AS

Styrebilde-web%5B1%5D
Bak Scala Eiendom AS står:
Norgesgruppen (43 %), Fredriksborg (34 %), Schage (23 %)
Vi er Norges fjerde største kjøpesentergruppering, men den største med åpen norsk eierstruktur.
Vi mener at en slik eierstruktur gir noen strategiske fortrinn bl.a. at vi er tettere på forståelsen av det norske markedet, at vi unngår lange beslutningsprosesser og at vi er fleksible i forhold til videre vekst.