Scala Eiendom Prosjektleder eiendomsutvikling-Oslo, Aker Brygge

Prosjektleder eiendomsutvikling - Oslo, Aker Brygge

Søknadsfrist: 11.04.2021
Vi er i sterk vekst og søker en lærevillig og ambisiøs Prosjektleder med kommersiell teft, teknisk interesse og erfaring og kompetanse innen ett eller flere bygningsfag. 

Ansvarsområde

Som Prosjektleder hos oss vil få ansvar for et utvalg prosjekter bestående av nybygg, ombygginger og renovering på våre eiendommer i tråd med våre mål og planer. Du vil også kunne bistå og være ansvarlig for oppgraderinger og utskifting av tekniske anlegg på eiendommene.

Organisatorisk plassering

Prosjektleder inngår i selskapets prosjektavdeling og vil rapportere til Leder utvikling og prosjekt.
                                                                              
Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Gjennomføringsansvar for store og små prosjekter i samarbeid med eiendomssjefer, senterledere og driftsledere
 • Budsjett-, plan og prosjekteringsprosesser for vedtatte prosjekter
 • Ta ansvar og eierskap fra ide til ferdig/overlevert prosjekt
 • Kalkyler
  Prosjektering og anbud
  Enterprise og kontrakt
  Oppfølging av byggeprosjekter og entreprenører
  Sørge for løpende risikostyring, HMS og kvalitet i prosjektene
  DD prosesser
 • Sammen med avdelingen og eiendomssjefene utarbeide planer og mål for utvikling av selskapets eiendommer
 • Bistå teknisk sjef og eiendomssjef med teknisk kompetanse
 • Bidra aktivt til å skape et innovativt og positivt miljø som finner kommersielle løsninger, er nytenkende og leverer resultater
Kandidaten

For å lykkes hos oss er du;
 • Lærevillig og «sulten» på utfordringer
 • Får ting gjort
 • Sosial lagspiller
 • Ser / tar inn over deg kommersielle realiteter og leietagerbehov
 • Evner å lede og drive igjennom prosesser på en smidig måte
 • Gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter
Utdannelse

Ingeniør / Siv.ing (Bachelor / Master)
Teknisk fagbrev eventuelt. mesterbrev

Erfaring

3 -7 års erfaring fra utviklingsprosjekter, fortrinnsvis fra på handel- eller kontoreiendommer.  enten fra entreprenør, rådgiver eller byggherre / eiendomsselskap. I tillegg til teknisk kunnskap vil økonomisk forståelse, forretningssans og engasjement for eiendom og handel være viktig. Dokumenterbare resultater er ønskelig.


Språk
Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Spørsmål til stillingen rettes til:
Per Christian Kjellgren, Leder prosjekt og utvikling 
Mobil: 99595876

Hege Lise Sørbye, partner, Kingbird 
Mobil: 911700580

Klikk her for å søke på stillingen

Søknadsfrist, snarlig

Del