Publisert: 24.11.2020 19:50

Trygg handel hos Scala i juletiden

Årets travleste handleperiode er her og gjennom året har vi alle måtte hyppig tilpasse oss nye situasjoner i hverdagen. For oss er en trygg handleopplevelse en god handleopplevelse.


I Scalas 20 kjøpesentre finnes arbeidsplasser til tusenvis av kollegaer i butikk som er avhengig av at hjulene går rundt og driftsteam som daglig er fokusert på å tilrettelegge slik at dette kan skje.

Nabolagets hverdagshelter, de som står på for oss andre slik at vi har vårt lokale handlesenter tilgjengelig hver dag.

Smittevern på våre kjøpesentre
Scala følger raskt opp nasjonale og lokale regler vedrørende smittevern. Med korte beslutningslinjer og tydelig veiledning tilrettelegges det for at alle ledd i organisasjonen får støtte til å gjennomføre tiltak som må iverksettes på kjøpesenterne utifra gjeldende vedtak. Dette skaper trygghet for alle kollegaer i teamene. 

Hovedtiltak:
  • Tydelig oppdatert kommunikasjon vedrørende lokale smittevernsregler
  • Antibac tilgjengelig ved innganger og sosiale soner
  • Tilpassede renholdsplaner med ekstra fokus på utsatte berøringsflater
  • Smittevernsveiledere på de travleste dagene
  • Anbefalinger om å handle på tider med mindre forventet trafikk
  • Driftsteam som er oppdatert på rett smittevernstiltak 
Senterledere på Scalas kjøpesentre er engasjert i lokalt næringsliv og samfunnskontakt mot våre kunder, kommune og andre lokale myndighetsrepresentanter.
Med involvering lokalt ønsker vi å være deltaktige i dialogen vedrørende næringslivets beste måte å tilpasse seg i en krevende tid.

Informasjon til kunder og ansatte
Gjennom tydelig kommunikasjon minner vi besøkende på gjeldene smittevernregler. Holde god avstand til hverandre, vaske hendene ofte og være hjemme dersom man er syk. Ved lokale utvidet tiltak er disse synlige og med tett dialog rettet mot butikkansatte informerer vi om hvordan butikkene kan tilrettelegge for sine kunder på best mulig måte. 

Scalas fokus på smittevern i det daglige skal skape en kultur hvor det er trygt å si ifra om en føler seg syk. Da bidrar alle til å forhindre potensiell smitte og den ansatte får anledning til å ta en test.
 
Summen av alle tiltakene og tilpasningsevnen åpner for å tilrettelegge for lokal, trygg handel.

Slik vil alle som står på i dag fortsatt ha en arbeidsplass å komme til i fremtiden.