Publisert: 01.02.2021 11:00

Stor satsning på ladestasjoner for el-biler med BKK!

Scala har i samarbeid med BKK bidratt til 5 500 000 km grønn bilkjøring gjennom 2020, noe som tilsvarer en distanse 137 ganger rundt jorden.


Over halvparten av nybilsalget er i 2020 elektrisk, noe som har skapt stor etterspørsel etter forutsigbar og lettvinte ladeløsninger der folk ferdes.

Scala og BKK har gjennom et samarbeid og flere år tilrettelagt sentrene våre med ladestasjoner tilpasset det enkelte markedsområde og behov.
Det finnes en kombinasjon av Lyn-, hurtig- og semihurtig lading på 14 av våre eiendommer, og vi står klare til å rulle ut på resterende i løpet av de 2021.
 
Det grønne skiftet skjer nå, og Scala skal gjøre sitt for å bidra i denne sammenheng.
 
Følgende eiendommer har effektive ladeløsninger per i dag:

Bryn Senter
Bø Senteret 
CC Drammen
Fagernes Kjøpesenter 
Gullgruven Senter
Kuben Senter
Laksevåg Senter
Maxi Sandnes 
Rykkinn Senter
Skedsmo Senter
Stortorvet Senter
Tangen Senter
Tista Senter
 
Følgende eiendommer er under utrulling gjennom 2021:

Berja 
Grorud Senter
Oddensenteret
Rortunet Kjøpesenter
Stadionparken
Strandtorget Senter
Torget Vest
Tuven SEnteret
 
Les mer om tilbudet her:

https://energi.bkk.no/produktdetaljer?productId=0bbe3253-17a5-48f7-89e3-43419ce7ba31&divisionName=Energi&tab=0