Publisert: 31.05.2019 14:03

Scala skolen

Vi har etablert Scala skolen hvor vi gjennom samlinger, kundetilbakemeldinger og trening fokuserer på å fremme gode kundeopplevelser og skape en positiv kultur blandt de som jobber på våre sentre.


Scala-skolen handler bl.a. om å øke serviceinvået og kundebehandlingen på våre sentre blant landets beste. Sammen med Retail X har vi utviklet innholdet i Scala-skolen og tilført kompetanse og innhold fra erfarne retailere. 

Vi ønsker at våre kunder og leietakere kjenner at vi satser på å øke standarden på servicen og kundebehandlingen på våre sentre.

Scala-skolen ble etablert allerede i 2014 og har til hensikt å gjøre både butikkledere og selgere i stand til å levere gode og like kundemøter på tvers av bransjer på senterne. Det siste året har vi satt skolen i system, og vi tar innover oss at ikke alle trener like mye selv på hva som påvirker kundetilfredshet og økt snittsalg.

Vi investerer større midler i denne satsningen i årene fremover, og kundefokuset vi er nødt til å ha for fremtiden.

Samtlige av våre sentere har et stort kundefokus og vi vet at Scala-skolen er en viktig brikke i å få alle ledere og selgere på riktig kurs i forhold til å skape gode kundemøter og øke snittsalget basert på å jobbe godt i disse.
 
Kontinuerling tilbakemelding fra våre kunder er en viktig faktor for oss.

Vi benytter oss av live feedback gjennom MyMaze hvor kundene har anledning til å gi feedback på sin opplevelse i de ulike butikkene direkte. I løpet av 2019 har vi et mål om å nå 20 000 tilbakemeldinger som legger grunnlaget for videre trening og fokus på den gode handleopplevelsen.