Publisert: 16.12.2020 08:02

Scala med stort grep på Sørlandet

Scala har vedtatt oppstart av et stort prosjekt på Oddensenteret i Grimstad med byggestart 1.april 2021.


«Endelig skal Odden og denne delen av Grimstad få et etterlengtet løft. I 2018 - da vi kom inn som eiere av senteret - var vi tydelige på at vi skulle gjennomføre en kraftig oppgradering av Oddensenteret. Nå skal vi gjøre det vi sa vi skulle gjøre.», sier Hans Jørgen Mørland, administrerende direktør i Scala Eiendom.
 
Utvidelsen i første byggetrinn omfatter ca. 5000 m2 næringslokaler og en modernisering av 10.000 m2 eksisterende handelslokaler og fellesareal.
Med byggestart 1.april 2021 er det anslått at det «nye» kjøpesenteret skal åpne før sommeren 2022 og gå fra i underkant av 30 butikker og spisesteder til rundt 40.
 
I tillegg til næringsdelen skal Scala også bygge leilighetsprosjektet «Odden Brygge». Det er planlagt 18 leiligheter i dette første byggetrinnet.

«Hele det eksisterende senteret skal opp til moderne standard og vi regner med at de første leilighetene på Odden Brygge blir overlevert høsten 2022. Dette er starten på en bydelsutvikling på Odden og sånn sett et viktig prosjekt for Grimstad», sier Mørland.
 
Prosjektetrammen på det første byggetrinnet er anslått i størrelse 200 – 250mnok.