Publisert: 08.01.2020 10:53

Kjøpesentrene i Scala med betydelig vekst i 2019

Kjøpesentrene i Scala Eiendom AS har hatt en positiv vekst i 2019 og den totale butikkomsetningen i eiendomsporteføljen økte med 2,7 % målt mot 2018 til totalt 8.450 MNOK.«Dette viser at handel har flere fasetter en krise og konkurser. Godt drevne sentre, med eiere som tør å investere og dyktige ansatte som er «tett på» den daglige driften, lykkes», sier administrerende direktør i Scala Eiendom, Hans Jørgen Mørland.
 
Veksten i Scalas sentre skyldes flere forhold men det er særlig grunn til å trekke frem:
 
Sterke dagligvaredrevne sentre er vinnere i sine lokalmarkeder, og er mindre rammet av utfordringene i klesbransjen enn de aller største shoppingsentrene.
Fortsatt satsing på komplementerende tilbud som helse, trening og servering som styrker tilbudet til kundene.
Norsk eierskap som følger og forstår utviklingen i norsk handel tett og som investerer i å modernisere eiendommene og vinne den lokale konkurransen. 
26,5 millioner personer besøkte Scalas kjøpesentre i 2019. Dette er en økning på 9 % mot året før. Antall besøkende har steget i takt med investeringer i eiendomsporteføljen, med lavere ledighet og optimalisering av tilbudet tilpasset den lokale etterspørselen.
 
«2020 kommer til å handle om å gjøre mer av det samme. Skjønne hva kunden vil ha, jobbe hardt og tørre å investere i de rette mulighetene. Dette er Norges mest spennende eiendomssegment med masse endringer og utfordringer foran oss. De ser vi frem til å møte.», sier Mørland.   
 
Kontakt;

Administrerende direktør Scala Eiendom
Hans Jørgen Mørland
Mobil: 948 63  570