Publisert: 27.10.2021 17:51

«Vi vil ha Farger!»

«Vi vil ha Farger!» sa de på Grorud og fargerikt ble det på Grorud Senter. Forrige uke ble en grå og trist vegg malt i de fineste farger i samarbeid med Områdeløft Grorud og kunstneren David Stenmarck med flotte ungdommer fra Grorud.


For oss i Scala handler det ikke bare om å bygge og drive kjøpesenter. Vi ønsker også å bidra til lokalsamfunnet og være en positiv bidragsyter i byutviklingen i de byene og bydelene vi har sentre. Sist uke var det Grorud Senter som gjorde et samarbeid med Områdeløft Grorud om å fargelegge Grorud på vårt eget senter. Områdeløft Grorud jobber for at Grorud skal opp oppleves som et godt og trygt sted å bo og vokse opp i. Dette gjør de i samarbeid med Oslo Kommune og staten hvor de jobber med nærmiljø, sysselsetting, og oppvekst og utdanning.
 
Så hvordan ble veggen med kunstner David Stenmarck og ungdommer fra Grorud til?

Det hele startet i 2020 hvor det ble gjennomført Seniortråk. Dette er en metode for å finne ut hva innbyggerne ønsker seg, hvor det er områder med negativ påvirkning og hvilke steder og møteplasser de setter ekstra stor pris på. Det ble avdekket at det var mye stolthet rundt natur og skog på Grorud, men også  triste flater og et ønske om å skape kunst, liv og glede på disse veggene. Og slik ble prosjektet «Vi vil ha farger! Grorud gatekunstløft» til. 
 
Grorud Senter ble som en lokal aktør kontaktet og var positive til prosjektet. Deretter fikk Områdeløft Grorud Urban samtidskunst til å liste opp fire kunstnere som de mente ville passe til samarbeidet. Valget falt på David Stenmark. Hans oppgave skulle være å engasjere ungdommen, holde workshop, lage et konsept ut ifra ungdommens skisser og legge til rette for å male sammen med han. Kunstverket er basert på ungdommenes skisser og deres ord som beskriver Grorud: industri, groruditt, natur, mangfold, miljø og fruktbart. Ungdommene malte i flere dager og har gjort en helt fantastisk innsats. Kunstverket hadde ikke blitt noe av om det ikke var for dem.

Ungdommene på Grorud er helt rå!