Oddensenteret

telefon-icontelefon: 37 25 89 89
adresse-iconBRYGGEGT 7, 0250 OSLO
cash-icon

23.000

M² HANDEL
cart-icon

8.400

M² BOLIG
cart-icon

14.000

M² PARKERING
odden-brygge-prosjekt-010

Utvikling av Oddensenteret og -området


Grimstad kommune har vedtatt en ny havneplan, som inkluderer utvikling av Odden-området.

Scala Eiendom vil bidra til utviklingen av Grimstad gjennom å utvide og oppgradere handels- og møtestedet Oddensenter, boligutvikling, etablering av nye tilbud, byrom og god kommunikasjon gjennom området. En utvikling av Oddensenteret vil bidra til å redusere dagens handelslekkasje fra Grimstad, bidra til styrking øvrig sentrumshandel og bidra til byutvikling.
 
Det foreligger en godkjent reguleringsplan for området, og Scala Eiendom arbeider med å søke godkjenning for endringer av regulert prosjekt. Selskapet har ambisjon og intensjon om å starte byggearbeidene på Odden mot slutten av 2019. 
02_Nytt_bygg_og_ny_identitet