Ønsker du å leie lokale hos oss?
Ta kontakt med en av våre medarbeidere i Eiendomsavdelingen

Magnus Fredriksen
Leder eiendom og forvaltning
Matz Christian Ruud
Eiendomssjef
Nicolai Kiilerich-Hansen
Eiendomssjef
Oddbjørn Oland
Eiendomssjef
Roy Hansen
Eiendomssjef
Tarjei Sandnes
Eiendomssjef
Torodd Nymoen
Eiendomssjef
Thor Bareksten
Kommersiell rådgiver

Senter: