Sjøsiden

telefon-icontelefon: 75 17 63 11
adresse-iconBRYGGEGT 7, 0250 OSLO
cash-icon

12.400

M² HANDEL
cart-icon

3.200

M² BOLIG
cart-icon

9.675

M² PARKERING
sjosiden-prosjekt-1

Utvidelsen


Sjøsiden senter står foran en betydelig utvidelse og modernisering.
Prosjektet består i hovedsak av et tilbygg på østsiden av senteret som skal gi plass til nye og spennende forretninger og serveringssteder. Utover det vil de to eksisterende bygningsmassene kobles sammen og moderniseres. Det er forventet oppstart i 2019 og prosjektet skal være ferdigstilt i medio 2021. 
 
Per i dag er det også planer om bygging av leiligheter på taket av senteret. 
 
Nytt bygg og ny identitet

Sjøsiden skal være inviterende og sørge for god stemning. Gjennom lagspill skal vi være med på å skape et levende sentrum der både sentrumsbutikker og butikkene i sentrum skal lykkes.
 
I løpet av 2019 etableres det en ny handelspark på nordsiden av Sjøsiden senter, hvor det blant annet etableres Biltema, Rusta, Rema 1000, Elkjøp og Europris. Dette gjør at mye av handelen flyttes nordover og vil bidra  til å forsterke Sjøsiden som et handlepunkt. Det etableres en ny gangbro mellom senteret og handelsparken.   
 
Det skal være god dialog mellom aktørene i den nye handelsparken, sentrum og Sjøsiden senter for å samarbeide om felles arrangementer. Senterledelsen vil være tilgjengelige og stille opp for de som trenger det.
 
 
Sjosiden_002-1